_20151215_144203.JPG
The Federal Government of

The Imperium of Diamond'sThe Diamond Federal flag


Create for Global Unification, The One World_20151215_144203.JPG
Original Document for
The Statute of The International Criminal Tribunal for Punishment of The European Terrorist Alliance
 

The Supplementary Protocol on evidence of crimes against The International Criminal Tribunal for Punishing the European Terrorist Alliance:

Official Document for Online read & Download:

https://www.docdroid.net/vIzqIon/ids-supplementary-protocol-on-the-evidence-of-crimes-against-the-ict-061017.pdf
Unbenannt.png

The Global Petition

Right of Re-Compensation for Global Financial Crisis 2008

Official Petition Form:
https://drive.google.com/file/d/1UeoNiLdpMMvkwTYucuHqeuEuDYkbZ2u8/view
 
*Every people around the world have the right o start promote the Petition and Right of every people of the world, for claim the re-compensation for deffect of the World Financial Crisis 2008.

The Act for The One World Justice !

All states in The World have Legaly & Responsible all right's to start their Judicial process against terrorist subject !

Original document:
https://www.docdroid.net/InZJJh0/the-act-for-the-one-world-justice-241117.pdf 
First Indication of the International Criminal Tribunal for the Punishment of European Terrorism:
The global destabilization of the international law, security, legality of politics, and the threat of global militancy in the use of weapons of mass and global destruction, the risk of genocide of 7,000,000,000 people, nowadays after committing a crime at the genocide level, 370,000,000 people since 1998, to the present 2017 in silence of organized bureaucracy and expand criminal group into International relation's.


 

 
Re-novelation of Act for Right for a Mankind;

ID's government is Peacefull ideology with guarante on own interest's
Original Document:

https://drive.google.com/file/d/0B6xXVZUsjc2XTllVaXp0ZWVyUlU/view

The Internationally open Right for Investigation of The France Foreign Legion military personell's

Official Document:
https://drive.google.com/file/d/1Ulh_S5E_xtxVIetOjOKGrnkqlhQTDs1e/view

The Imperium of Diamond's International comunication for support responsible punnishment of all European Criminal people.

Document open in public:

https://drive.google.com/file/d/0B6xXVZUsjc2XV0thT0V0cVVNR3M/view
The Imperium of Diamond Court of Justice Provisory DecreeOn the true, for threaten in dally contact with terrorist group, risk of tyrany, torture, mutilitation, start dementia or retardation and another chronical sicks, is need for urgent Legalization for International Right on Criminal Jurisdiction.
Every people in act of crime is mercenary which can be liquid immediatelly without asking, meaning act of Legal International right.


The Documentation on Primary Public comunication with European Terrorist Site's
& about situation

Advocacy for Tereza H. illegaly arrest in Pakistan for constructed crimes by the governmental mafia & terrorist organization

Official Document:

https://drive.google.com/file/d/1FUfmiavwbGXeRiTNHCJUh1VTn2FE4eSH/view

Official Comunication:
https://drive.google.com/file/d/1mFy8gorh7GsQBIgfZ_fmzsMimyINZq9h/view?usp=sharing
 The Act of Stabilization on adequate responsibility of European State's
 
Original Document:
https://drive.google.com/file/d/0B6xXVZUsjc2XYkM4dkJFYTM4Rzg/view

Act of Comunication (Date is missing, because problem with computer Administration. Real Date 14.09.2017):
I: https://www.docdroid.net/0UNb0Xg/gmail-security-connect-and-stabilization-responsibility.pdf
T: https://www.docdroid.net/0ZLLfdt/gmail-automatic-reply-eurojust.pdf
T: https://www.docdroid.net/R7tmetF/gmail-automatic-reply-esma.pdf
T: https://www.docdroid.net/JzVkRpp/gmail-automatic-reply-ecb-target-hotline.pdf
T: https://www.docdroid.net/NWP3a0s/gmail-your-email-fwd-european-central-bank.pdf
T: https://www.docdroid.net/ivinRns/gmail-automatic-reply-european-aviation-agency.pdf

Documentation is adequatelly responsible legal act for International Democratical Duties under Charter of UN organization, for  global declaration on UN Trusteeship Council as a administrative observation on all European terrorist states.
Comunication act is responsible confirmation for Legal Law of International order, Justice, and principles of natural policies, all right's of ID's government and partner's claimed alliance, is Legaly in validity, Judicialy unrecognizable, with unlimited durability and all right's in primarility on oposition of criminals.

ID's opinion text before contacting Czech Constitutional Court and State Representative Department, in comunication about ID's Principles and Legalization of Extraterritoriality
 

Czech comunication language:
Preambulation
Na základě skutečných událostí vztahující se k Legálním zásadám Práva Jurisdikce a Mezinárodních smluv České republiky, je prvním aktem usneseno takto;
Odstavec první
V návaznosti podle znění celého rozsahu informačního znění dokumentu.
Odstavec druhý
Dokument je výslednou výpovědí v návaznosti k zásadám práv jurisdikce České republiky;
Zákon ze dne 9. července 1993 o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
Autor: Parlament České republiky, zákon 198/1993 Sb.
Platnost od: 01.08.1993
Znění hlavních vztažných odstavců práva;
§1
1. Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali,
a. upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým,
b. systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,
c. porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon,
d. používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:
I. popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,
II. zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,
III. znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,
IV. zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,
V. povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,
e. pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,
f. spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.
2. Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.
§2
1. Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1, odst. 1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.
2. Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.
§3
Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.
Odstavec třetí
Tím je hlavní povinností státu aktivovat zásady konstituce České republiky pro účel odporu proti Teroristické organizaci na území České země;
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 22. dubna 1998/2017
S vztažností, o bezpečnosti České republiky
S vztažností, o právu Demise Prezidenta
Ustava Ceske republiky, Článek 65
(2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt.
Odstavec třetí, výsledně znamenající;
V návaznosti k prvnímu odstavci,
Funkce Senátu, Ministerstev a Poslanecké Sněmovny a Parlamentu odporuje Zákonům a Konstituci České republiky, i Mezinárodním právům, a tím je potřebné uplatnit nárok Státní Demokracie jako náhradu za teroristické subjekty vykonávající zločin jménem České republiky a státu, pokud je následně takový výkon dovolen Mezinárodním právem všeobecné platnosti a v pořádku s zásadami Politické morality.
Comunication with the Czech Constitutional Court 18.07.2017
 


 
Comunication with the Czech National Bank 18.07.2017 
Comunication with Czech Deputy Embassy 18.07.2017
 


>>>>>ORIGINAL DOCUMENT TEXT FOR VIDEO PRESENTATION<<<<<
>>>>>ACT OF COMUNICATION<<<<<


King Gottwald presentation on situation in Czech country, for International policy and state's

>>>>>Original Document<<<<

ID's Judicial Resolutionon punishment for-austrian state people cooperative on organized terrorism and crime against all international rule and justice

Legal Right for Global Business recompensation
In goal of ID's civilizational stabilization, open Right's of Recompensation for each business corporation and firm in the world.


100 000 000 000 € for Your State economy, and
maximal power in 
1 000 000 000 000 € for Your State Economy site.

 
Public text edition;


ID's Comunication with Austrian Bank's, 12.04.2017

 
Osterreichishe National Bank


Today personal contacting with the office of the Austrian Constitutional Court, 11 April 2017.In Business Interest: Global Corporate Right's for Business Loss Recompensation
https://www.docdroid.net/xXF7Eh4/right-of-global-business-recompensation.pdf.html

The Document of Dislegitimation Citizenship be the Legal Comunication in date 10.04.2017

Original Document:

https://www.docdroid.net/lKsaFbu/notification-of-invalidity-of-the-citizenship-of-czech-republic-04-2017.pdf.html


TXT format of document from electronic comunication:
http://docdro.id/e13tRTJ
http://docdro.id/NmknDaZ
http://docdro.id/I3wDMpa
http://docdro.id/5dwt894
http://docdro.id/xIMJRpd
http://docdro.id/cHfzsKx
http://docdro.id/FKuw3hU
http://docdro.id/3xWaOir
https://www.docdroid.net/TWdxuqB/original-msg9.txt.html
https://www.docdroid.net/Ua6VzBe/original-msg10.txt.html
https://www.docdroid.net/kn0qx7H/original-msg11.txt.html
https://www.docdroid.net/n2Vc6eS/original-msg12.txt.html
https://www.docdroid.net/bBI7OoE/original-msg13.txt.html
https://www.docdroid.net/pzXrPCd/original-msg14.txt.html
https://www.docdroid.net/13JQ0Lv/original-msg15.txt.html
https://www.docdroid.net/7GRW3ag/original-msg16.txt.html
https://www.docdroid.net/IFkGvaJ/original-msg17.txt.html
https://www.docdroid.net/DdrwIn7/original-msg18.txt.html
https://www.docdroid.net/gn2PKl5/original-msg19.txt.html
https://www.docdroid.net/2vBkHlL/original-msg20.txt.html
https://www.docdroid.net/4lOHo7i/original-msg21.txt.html
https://www.docdroid.net/aKABpMN/original-msg22.txt.html
https://www.docdroid.net/h4KpL9g/original-msg23.txt.html
https://www.docdroid.net/fvui8y1/original-msg24.txt.html

PDF format of document from electronic comunication:
http://docdro.id/ktUc6ql
http://docdro.id/j8cRVta
http://docdro.id/MLmZaYs
http://docdro.id/XrmAHla
http://docdro.id/V4jtiqv
http://docdro.id/X4er63t
http://docdro.id/dbWrqhL
http://docdro.id/iYj3AWN
http://docdro.id/SQMulXW
http://docdro.id/HLdS4kc
http://docdro.id/mJoCu6h
http://docdro.id/vEfKjzQ
http://docdro.id/DxPI1oE
http://docdro.id/tBJKP85
http://docdro.id/gSFLEuQ
http://docdro.id/R6QFnEa
http://docdro.id/5rRXpnv
http://docdro.id/YQaRx0Z
http://docdro.id/uvE1zgT
http://docdro.id/DhXUZNS
http://docdro.id/UYsxEKL
http://docdro.id/ks038Dy
http://docdro.id/FfiW1XH
http://docdro.id/uJYzgSX

Back Message (PDF Documentation):
https://www.docdroid.net/d3vWt0P/pvodn-zprvaback1.pdf.html
https://www.docdroid.net/ITl4F37/pvodn-zprvaback2.pdf.html
https://www.docdroid.net/rmKNj58/pvodn-zprvaback3.pdf.html

ID's New's Dispatch
Document open for Global Media


https://www.docdroid.net/WFP3DU5/ids-news-dispatch-03-2017.pdf.html

Recognization about Right of the ID's Corporatocracy if the WDIA in withdrawal of claim
https://www.docdroid.net/BLVHagx/the-wd-declaration-support-or-ids-corporatocracy-transformation.pdf.html


Original Document in PDF formation:
ONLINE READ DOCUMENT: 
https://www.docdroid.net/R3IwF2M/call-for-states-with-membership-in-the-european-union-for-a-joint-withdrawal-eu.pdf.html

Original Confirmation of comunication with Council of Europe External Officess:
Confirmation of Document Originality be Video documentation:
Link on Video Document: ID's Peace treaties for Europe,
Agreement of Peace, available for International use


=ORIGINAL DOCUMENT=

https://www.docdroid.net/lE86T2V/the-world-diamond-for-global-peace-agreement03-17.pdf.html

Appendix 24.10.2017 King Gottwald Peter: No one European party side, no one signed.

House of The European Union, direction for European Parliament in Austria
20.02.2017 Europe, Austria, Vienna, Wipplingerstrasse 35

 

Video is interactive testimony verbal opinion about the European Union and the refusal to endorse a common communication repeatedly and only when the same document ID's Legal protocol for European Political parties, a document which if legally passed and applied in communication, then it is a legal obligation for all members of the European political parties to ensure the full destruction of all groups of the European terrorist network. Therefore, the refusal to accept the document, making it impossible to confirm the receipt of legal information, and the opening of all rights prosecution against persons of the European Parliament, for their refusal to enforce the obligations arising out of international security law. The document was not taken with the stamp and confirmation. Refusal to acknowledge receipt of the document therefore means that European policy as a form of the institutional entity fully rejects any legal cooperation for peaceful purposes, and therefore every member of the European Parliament could be condemned as a terrorist, and dont existed another possible recognition. Next documents in relative comunication for European terrrist org9anization is only repeatly new confirmation about terrorist responsibility of each European policy and state, and therefore, here ďont stay anythink what can oposed against European mass civilizational destruction be the EMD's into the global act of each country, or any one of them.
71 years, for it is developed name of the UN organization.......

European Terrorist Organization,
in time when is neccessarry contact UN General Secretary and support prevention against expanding of terrorism and genocides.
08.02.2017, Austria, Vienna International Center


Terrorist organization of Europe, into cooperative structures of European policy, Governments, State services, civil infrastructure. When I go sending my Protocol document from yesterday comunication with AT Parliament, Federal Cancelor, Constitutional court of Austria, than I need sending official document into the United Nation center with my need to contact office of UN General Secretary and therefore start coopered for prevention against Internationaly Organized Crime, Genocides, violation of rights of more than 195 states in the world, and damage of their integrity, than therefore Austrian policy send against me into Metro transports, person for control of my tickets in time when i'am under apartheid and terrorist blockation without possibilities to pay ticket or owe, and therefore they are as a Control Services (Metro Vienna) stop me in last station International Center Station of Vienna, UN Organization centre in Vienna, with terrorist attempt for stop my comunication and sending my confirmation about terrorism in Austria, as Austria disslegitimed identity in form as a terrorist organization and confirmed it according all international rights.
When I comuniced with Security Observer of UN Center in Vienna, they are too dissrespected me and send me police detection and fully dissrespected any my document and right as confirmation act of my extraterritoriality right with political imunity and special privileges for my person, UN police not accept their necessary duty for read conditions and they are therefore too give me stop to registry my document protocol in UN, my document from yesterday comunication as a proof about dislegitimed government of Austria because their terroist actions against International rights and genocides, terrorism in government, state service and civil population, and therefore is it today my legal interest send document into UN General Secretary office, and contact UNSC, with my support for pevention agaisnt genocides and global terrorism who is made be European policy and states services with civil movement as a European states.
I repeadly present that I am king of my country and with every need of confirmation be my documents, principles of rights system and UNGA declarations, but UN police never respected me, never control me, only give me direction that he don't receipt any of my document and I must stay here and wait for police, secondly UN police give only one document, contact paper for UN refugees agency, which mean pass and losse all my rights (!) [attempt for monopol disslegitimation of my right's].
UN police is warned, that AT police is in terrorist cooperation, criminal responsibilities for genocies and violation rights of more than 195 states in the world, but they are never respected my information, and the same as my direction that need in first privilege, for sending my document who have a tittle "+/-Protocol about AT police terrorist activities".....and after I can meet Austrian police because to today, Austrian police in terrorist relation, therefore better like stop me and damage my posibilities for share confirmation of their terrorism.
I ask mr. UN policeman, " what if the Austrian police kill me", and he never aspect.

When come police, I contact immediatelly and first new Austrian policeman, I normaly comuniced and defend my rights, repead the same information, than UN Police too receipt my document and create copies, give me original back.....after acceptation of Austrian terrorist attempt to block my comunication with United Nation and prevent against my possibilities to contact UN General Secretary.

Visit Office of Mr. Alexander Van der Bellen,
New president of The Austria
20.01.2017, Hofburg, Vienna


Confirmation of The World Diamond International Alliance
Sovereignty in all Terrorist State's of European movement


=LEGAL DOCUMENT IN RECEIPT=


Today, a visit to the European house in Vienna, Wipllingerstraße 35, confirmation of the transfer document to a contact system for communication with the European Commission, the European Union, the European Council, the European Parliament, the European banks, and particularly with European security structures.
The document was passed. In the case of my first attempts at handing over documents and communications in 2011, concierge service launch strategy lies that local seat is not designed for the transmission of communications and there is no possibility to take over the document. The service reception is in the final version of excuses on the team © Securitas, therefore, that the European Union has lost political criminal liability. Funny case. Other documents were in the same year, followed receipt without major conflicts and excuses, because the documents were related to the United Nations, fear of International criminal resdponsibility.
Today, documents were receipt.
Small maneuvers on reception subsequently summoned to Mr. Mag. Bernard Kuhl and his office. Mr. Kuhl presented that he does not understand the document in the interests of the designated address, the document may be possibly thrown away in the trash......false. EU is responsible for their workers.
After consultation and notification about the document and its relatedness to international law, and hence the resultant obligations to act responsibility of European policy, that the document is received and stamped. The first stamp was owned by a named Bernard Kuhl, without regard to political institutions. That's why I asked for the following second stamp of the European institutions. Stamp are passed, and together with the date of day written be pen.
When handing over the document was also handed over documents for registration of temporary identification.

Document form, confirmation about righth of the WD Sovereignty.

The Extent of corruption and crime of terrorism in Austria, his condition is really a problem! The same level as in other European countries. Terrorist cooperation in government and politics, the civil service and administrative offices, as well as again in civilian form and movement.
I searched high LPD department in Vienna. A few days ago, I was first sent to the following address, and 400 meters from the central position LPD. When I control navigation, I found a department for prostitution.
I went back to the same place, the main Central LPD (Shottenring 7-9, Vienna), and I asked for handing over the document to a particular agency, according to my text. Access to the office of department was denied, stopped. The only option remains to pass the document but at the bottom of the gatehouse.
The document was passed, confirmed of receipt in gatehouse.

Austria, Vienna, Federal Ministry of Defense and Sport, at Vienna in 1090 (adress), Roßauer Lande 1.
Before taking over the other side of the document was resisted recognize the document and ensure its acceptance. Subsequently, the agreement was more forthcoming when I submitted verify communication with Ministry of Interior, Parliament and also with the Federal Chancellor of Austria. They called in two people who presented the document is not in their interest, and not touchable the Ministry of Defense was often given topic that local contact address is only for refugees and migrants, but in "my opinion", because the people who communicated with me, they me already known for more than three years, so about probably was a story about refugees focused only welcome into military service anyone who will be in the interest of want to hide from justice courts, and hide from punishment, so to Austria could provide a much better ability to own stabilization to testimony from witnesses and perpetrators of common crimes.
Representatives refused to take the document, and was called commissioner, and everyone said that there is no reason to assume a document. Subsequently, I politely told the content of the document and its legal relatedness, meaning the risk liquidation Austria using weapons of mass destruction, and directly on behalf of the UNSC & UNGA, if not immediately removed terrorist activity and all criminal persons in the structure of government and the state, which is also the duty activities for the Ministry of Security, because terrorist policy of Austria have today in Legal form criminal position worse than Adolf Hitler or Usama bin Laden, and under it is reprezent the state. After the issue, which I will then present this document, and after my answer about the presentation of the document before the UN Secretary General, the document was subsequently receipt, even with my provisory identification of extraterritoriality, and comunication document is therefore stamped Army and the Ministry of Sport.
The Stamp was placed at the bottom of the document, without the full dimension as it exceeds the stamp sheet. Standard act as an accountable body wants to retain the right to excuse falsified option excuses before the court that the stamp is not recognized as an official and this means that there is no possibility of recognizing the responsibility of the Ministry of Army and Sport.
In any case, if the Department of the Army refuses to respect the document and because of the irresponsibility therefore be implemented international act which means the elimination of the entire size of Austria and civilization, and it is proving that he is not even necessary to prove whether it is the official stamp or false.
The last question was whether I was happy with the stamp, and I therefore answered directly to the soon, the stamp is not placed properly ....
Under the current situation, three to ten days to terrorism because the Austrian government was fully removed, it is the primary standard. Let's see how too much of Austria is the country based on the legality of government and state, the value of granting rights to existence. International Rights form, who is too declared be the Austria government.
 
Confirming Act of Legal Sovereignty of The World Diamond International Alliance in Austria & EU Terrorist Alliance
16.11.2016 Rathaus Palace, AT, Vienna
 
The World Diamond International Alliance, Legal Sovereignty in The Austria & Terrorist state's in Alliance, everythink is open only for You !
For Every Government all around The World, All States and People, Businessmans and Corporations, center of Global Organizational structures and Civilizations !

The World who is open for every one !


 
 

Federal Chairman of The Austrian GovernmentOriginal Document from Comunication:
https://www.docdroid.net/CQBMKry/ids-legal-document-of-the-extraterritoriality-in-austria-and-at-responsibilities.pdf.html

The Federal Chairman of The Austria government, Cancley of The Prime Minister. Receipt of document The ID's Extraterritorial form according Legal International Right's and therefore confirmation of The World Diamond International Alliance legal sovereignty in Austria !
According political principles, The WD International Alliance sovereignty in Austria with full form of legalization, Act of Legal validation !
This is our country ! World Diamond, step of The Universalism.

The Federal Ministry of Interior, Austria, Vienna

The Austria Ministry of Interior, atempt for discrimination and publicly oposition against UN Charter with UNGA Treaties
Original DOcument receipt:
https://www.docdroid.net/CQBMKry/ids-legal-document-of-the-extraterritoriality-in-austria-and-at-responsibilities.pdf.html#page=
 
The Austria, Vienna, Ministry of Interior receipt document of The ID's Extraterritorial Right's under principles of The International Right's UN Charter and UNGA Declaration's, The AT Ministry of Interrior as Legaly Responsible subject for Internal Affairs & Internal Security, mean a duties for progress of anticorruption and liquidation of all criminal or terrorist existence in legal or physical position's of civilism, state, state services and government, it mean a duties for support of synchronization and development of The World Diamond International Alliance, because it is duties according UN Charter and All International Relations of Austria and today Global political world.
Therefore, here never can stay oposition against the ID's form of Globaly common sovereignty of all countries around the world and in the name of The World Diamond !


Celebrate, The World Diamond International Alliance is fully legitimed sovereignty in The Austria !
 

The Austria, Vienna, ID's for AT Parliament presentation and receipt of Legal Document about the ID's Extraterritoriality right's, written strategy for AT Government & State decriminalization, open act for legalization of The World Diamond International Alliance be the legal information for Center of State Democracy, and about legal criminal responsibility of Government & State for International Rights, and today full legal right snd claim right of every country and government in the whole world !

The World Diamond, First Historical Step of Reall Universalism.


The ID`s Testimony about The EU Treaties of Defending Human Right`s, before EUCHR aplication
https://www.docdroid.net/D7Ceztp/ids-testimony-to-the-euchr-under-eu-treaty-of-hr-defend.pdf.html

The Austria, Constitutional Court, Vienna
Official contact, document ID´s Extraterritoriality in Austria


Document Read:
https://www.docdroid.net/CQBMKry/ids-legal-document-of-the-extraterritoriality-in-austria-and-at-responsibilities.pdf.html


Original Document:
https://www.docdroid.net/CQBMKry/ids-legal-document-of-the-extraterritoriality-in-austria-and-at-responsibilities.pdf.html


The Austria, Vienna, Constitutional Court of The Astrian government, formal act for development of The World Diamond International Alliance, confirmation of receipt for the ID's Extraterritoriality in Austria.


On relation for Validity of European governments in potential looking on their debt statute:
https://www.docdroid.net/XN0yItb/legal-expressing-about-ppp-sovereignty-determination.pdf

Another Documents....
under daylly persecution, apartheid, robbery, dissinformation, and other criminal activities.
 
One of Mean Criminal Responsibility made be the European Politician's
& act which is planed and construct be the EU politicians before 2010 year.

Criminal responsibility for Global Mafia support and infiltration, be the abusing of situation and support hypnotical and emotional dissinforation, dissunderstand for people, office and supporior.

Link 01.
(Act is stoped on all validities, until time of Global Law & Order full dissfunction)

Link 02. Center Intelligence of Criminal ACT: 
I'am Thankful for All Responsible Act's

ICT for PETA

International Security Alliance


Oportunity for Safety Coordination under common International Protection !
GSM Alli

GSM Alli

Global Security Monitoring Alliance, State camp.
Global Security Monitoring Group, special oportunity for development of new political security system which can immediatelly control all criminal threaten on political level and destruct every criminal politicians which occuped their state, slave their nations, damage all international rights and torture inncoent people, or as a today European policy threat to start new global wars.
System of Alliance is easy, low payment for membership and financial distribution only for technical function with oportunity to use management business between companies and start production of techncal needs according autonomous payment system.
System is developed between single few weeks, secretly and with oportunity for global use, detect all criminal persons, stabile monitored their movement and contacts sites, the same as open oportunity for immediatelly global liquid all sites of criminal heads of terrorist regimes, superior of crime, and all central people of criminal organizations.

ORIGINAL DOCUMENT 13 pages online here:

https://drive.google.com/file/d/0B6xXVZUsjc2XY2FjNDl6SG5nVkk/view
Space Probes Common Security Industry on International Level, act for World Security !
Space Probes Common Security Industry on International Level, act for World Security !
xx.jpg
10.jpg
The King of The Imperium of Diamond's
Legal Signature of 2016
_20151230_011649.JPG

_20151215_130037.JPG
We Love the World, Support and Develop. The One World !
 
_20151215_114042.JPG
_20160112_164358.JPG
Contact & Social site's
 
LinkedIn :
Google + : Youtube : Twitter: Facebook :
Pinterest


Telefon
 
Email
(Google administered be Jure of USA, no quality guarantee of clear comunication or contact)
 
Adress
Global & Universe
Global & Universe
North Africa, Bir Tawil
North Atlantic ocean, The Rockal
Space Civilized zone's and State Ship's
Universal Civilization's
(Occuped zone's in conflict)
Blocked Diplomacy, Orbital Running, partial Exile Office activities


 
Online Statute of Government: POST APOCALIPTIC
 Please, You support Office Stabilization:
 
King Gottwald Peter ID's on TOK Encrypted Messenger
E-mail and other communication is checked every day, the standard answer would come within 7 days.
If you not received a response, please contact the nearest police department against terrorism and in the form of anti-hacker activity, or another International Political or Safety subject around the world.

 
 
Free Banner to USE:please insert a link into HTML code of ID's Free Banner
Link = http://www.theimperiumofdiamondsgovernment.populiser.com

 


The creation of Consortia business entity as a legal person introduced Organizer
Organiser acquires the business parties, corporations and businesses at the state level, the foreign country and internationally, for the opportunity to ensure the growth of transnational relations business sides of the same category and thus their alliance to form a single entity activating the territory of the Imperium of Diamond's like a business Consortium at a unitary corporations representing General Council composed of many of the numerous range of business entities with legal personality.
Organiser is organizing a group as the third representative of the Organizing documents such entities trading parties in the form of consortia which are composed of all acquired by business corporations, and thus create a common trade as an act collectively to expand its network of sales offices with a new name legal society over the legitimacy of the Organizing Document of the consortium and this authorization to use profits from its own program, trade and investment by the joint development of guarantee contracts between traders consortium.
The consortium thus arises that three or more, and no limit on the number of parties business corporations the same size business category and merchants together constitute an agreement on trade cooperation as a consortium of ID's, and that means that the members of such an agreement becomes General Council as the main representation for body Consortium. The consortium is a fully independent body and its representation own dimension as the General Council functioning on the territory of jurisdiction of Diamond's Imperium, and thus no obligation dual taxation for persons from foreign countries.
The consortium and its General Council are therefore legally recognized as the second person with his own foundation's headquarters under the jurisdiction of Diamond's Imperium, and not against a foreign state.
Each consortium obtains legal address within the Imperium of Diamond Offshore's under the format of principle, while the right anonymous bank account of the State Imperium of Diamond's.
Organiser therefore own position only as a contracting authority with a registry document and produce evidence common parties in order to form a consortium and the selection of the registration fee which will be handed over to the official authorities ID's government and to confirm the registry of a new business entity in the ID's Commercial Register, it means the ability to start a legitimate business activities in the Imperium of Diamond's and the extent of such jurisdiction.
Organizer subsequently obtains financial share for its activity and gain a new member of the Group Consortium. For each consortium receives profits immediately in the event that the subject of the Consortium made a first payment of income taxes and profits. Profit from the creation of the consortium is ratified by the number for every single entity, while in the second ratification of a number of active business entities in the interest of capacities necessary for the full functioning of the consortium as a stable business entity, and therefore with acreage values ​​of the capitalist system ratification by market levels.

Consortium may be founded in order to produce oil companies, firms and corporations with electronics, metallurgy, chemical industry, mechanical engineering, medical center or as agricultural centers and financial services, even the side of the bank from foreign countries together can launch function as a consortium of which there is one company form.
Consortium may be established for the purpose of conducting business on behalf of another legal person status, and to the Strategic Trade Cooperation in the Imperium of Diamonds or the use of a new center for the export of the product abroad, mainly as a second source to ensure their own development resources to foreign parties.
Advantage consortium for each business group, is the possibility of cooperation in a multi-national group and develop also thanks to intelligence and technological advancement from other individuals in the group and therefore is entitled to conveniently organize and develop as a group and with global selecting the best intelligence and values. Development is organized by the willingness of commercial parties in the interest of the provisions on deposit in contracting act of the General Council of the Consortium.
Creating the Consortium on the territory of the Imperium of Diamond's is an opportunity to develop trade markets and build common commercial properties on the territory of the Imperium of Diamond's, under the name of the state Imperium of Diamond's and legal registry in the territory of international waters, as well as to free orbit and subsequently in free cosmic space and on other planets in the cosmos.
This creates the ability to dynamicly developing at advanced level and significantly grow into the largest business groups in converting the entire world. Cooperation is beneficial for all traders and their interest in growth when using the multi-dimensional nature of global cooperation organized by the Common Market.

 
Multy Consortium

Multy consortium becomes subject which comprises a further alliances between several different categories of Consortia which are tied together related business networks, meaning the structure of the system of Internal trade organizations to build their own modernization of all groups Multy Consortium for using common resources. Market development and financial cycle is composed of its own closed cyclisation without inflationary rhythm. The groups will jointly develop and produce advanced level of their own capabilities.
Example activities and composition of the Consortium's multi-trade system when a corporation jointly formed a consortium single category of the market, such as consortia that may be composed of one business category, such as Metallurgy, is the second category Electronics, the third category Agriculture, and so on.
Consortia are therefore then collectively unite to form a multi-consortium that it may be active as a group composed, for example, a business category markets for mining resources and their laboratory production, followed by the category manufacturing solid materials, machining category, categories of construction technology and product electrical engineering and thus the sales or the economic and strategic use of its own internal management of the consortia, or trade on the open market.
This creates a multi-consortium. Multi-consortium may also focus on the public market, as is standard business corporation.
Multy consortium is also based on a system of cooperation with the Government of Diamond's Imperium for planning grants and financial development objectives or division missions and projects, expanded categories multy national dimension.

 
 
Business Categories
 
Business categories of legal business associations offered by the federal government Imperium of Diamond's
 

 
The Imperium of Diamond's Government Form for Register of Commercial Subject's

Official Form type:
https://drive.google.com/file/d/1ngunFm4X1Sf1fmBjoRB_l1FeqljotBLr/view
Junior Business
Trade body at the social company level, but the foundation office in the form of legal commercial entity. Business entity is intended only for small markets and easy to work voluntary nature. Junior business is a form of trafficking for children from 10 years, child's who is Freely interested.

Firm
The body as a natural person presenting a certificate of proficiency in performance in the professional field, and thus the right to form a business as a contract company. Every natural person has the right to create an unlimited number of property firms owned by qualification and profession without reference to any other form of legal ownership of the name. The company is the physical association.
 
Start Corporation
Start Corporation is a business association that is designed for people who obtain certification for mental health condition and ability of professional development training is. Start founding corporation formed under the authority of an autonomous government Imperium of Diamond's why the owner of Start Corporation does not need any financial resources and expertise in the profession, while losing his own responsibility activities of the corporation. Start Corporation is a business-led management of the Government Office and the authorities organize the procurement of trade and development 'trade union. Corporate profits are determined to ensure the quality of life of the owner Start Corporation, and especially for his study or family development. In the period when the owner Start Corporation received sufficient education, the business association handed over to full management responsibility and ownership. If the owner fails to achieve the necessary qualifications, it will start Corporation passed in the name of another person in order, or will be made public outcry. Start Corporation is active at the public market, and particularly for cooperation with educational centers in order to provide practice for students during their education at the level of real business environment, and is a corporation or used for public purpose.
 
Register Company
The company provides for the registration of copyright and the arts of individuals and society by supporting the organization of business activities with the copyright value.

Offshore Management Service
The entity which is led by the retailers who are expanding strategy of the association on behalf of other clients entrusted corporations as owners of the business entity, or the Council Offshore Service Management team takes clients to the possibility of using the service team in order to create a new business entity.
 
Company
Association of firms and smaller merchants who together create a partnership agreement that arises from a commercial entity as a legitimate company in order to function according to the size category of rights trading company.

Representation Company
The company belonging to another legal entity without a shared relationship, only destined for ceremonial matters.
 
Public Media Corporation
Television, radio, magazine, news and commercial act before a public audience.

3DD Real Estate Company
Trading company active in the digital world and the network business economics among others 3DD Real Estate companies. Virtual entity can possess anyone, without any limit while having the maximum number of other business entities.
 
Capital Company
Company managing only the capitalist system-driven market and thus activate the self-development of commercial interests and strategic development under capitalist stragy.
 
Investment Company
Investment company creates financial and development resources for other companies and corporations that use sponsorship in order to expand their own market and profit from investments to ensure the return borrowed for Investment companies.
 
Prime Corporation
Ownership of the business Company, only one person, and with the established management team. Prime-Corporation Limited own capital limit.
 
Comand Company
The association of two parties composed of persons as a financial investor and business organizer, thus to agree on a common profit.
 
Interactive Comand Company
The association of two parties composed of persons as a financial investor and flexible business organizer, thus to agree on a common profit. Flexible organizer of trade is only temporary partner that can be exchanged for another candidate to Community if the candidate will possess a better business plan than its competitors.
 
Holding Company
Trading company in order to develop transport logistics and establish cooperation as a supplier of goods under transit and either by private taxi service charges.
 
Building Corporation
The corporation focuses on construction markets, development of architecture and urbanization, and therefore the possibility of establishing a dual takings as its own center of the construction industry and activities of architect engineering and construction of the building. Construction Corporation consists of a number of professional experts and companies who jointly expand the building fund.
 
Market Company
Market processing and sales, management uses its own market when market activity of other traders and thus the creation of common own financial profit from the value added to the price of products and services.
 
International Company
The use of logistics management of international markets for the possibility of interactive planning and expand contractual relationships with global traders to develop their own gain and the structure of markets. The government has the right support development of logistics management.
Joint-stock Company
Business association with the obligation upon the leadership level budgets to the limit dimension of owned capital to the level of maximum profits without limitation except for the obligation to respect tax systems. Joint-stock Corporation issued and limits their own investment securities available for sale are the foundation of their prices by size of economic power joint stock corporation.
 
Civilizational Corporation
State organizes business in order to build new markets and business, raw, resource and financial networks civilization.

Federal Company
Company commercial interest only active on the territory of the Federation, or between Company bodies and by expanding own multi infrastructure throughout the civilization. The company has a widespread development rights at official level synchronization.
 
Multy Company
The association of a consortium of one category of the retail market and thus functions as a business company.
 
Commercial Consortium
Association of Corporate different business categories and the creation of business cooperation such as jointly owned other person associated corporations made up for the purpose of activities as a single business entity based on the form of the Business Council dealer associations.
 
Multy Consortium
Association of consortia to function as one company.
 
Management Company
The company with the register of trade associations that own the debt level of confidence of the financial crisis and bankruptcy, and there are obligations of the act entrusting the indebted business entity into the hands Management Company that extends the strategy of the foundation property uses many of the numerous dimensions of a registry operated business associations which are therefore in the hands of management administration form internal and public business strategy of common interest for the financial management and development of business entities with a view to ensuring their deleveraging and returning back into the hands of the legal owner. Indebted corporations that are responsible of its trade name.
 
Interactive Corporation
Group of companies based on a system that allows immediate own immediate ability restructuralization markets and internal resources in accordance with the strategic plan and emergency situations civilization and business markets. Corporations own source benefits and the right to activate multiple forms multy trade, as well as an interactive cooperation with Federal Bank.
 
Private Corporations
Publicly anonymous business entity is a form of private association which is associated with the business of government, and receives orders from the authorities of the states. Military orders, arms manufacturing, technology, special resources, others.
 
Intelligent Corporation
Corporations that contacts with other governmental and foreign merchants or services, and always with a view to selling the business intelligence development plans and building intelligence used to grow new projects in the rhythm of state business stability and also to develop new markets or increase their dynamics.

Booking Company
Trading company with its own jurisdiction in the form of a free trade categorization of activities in the space reserved for a limited period of time and with limited territorial zone. The register is kept at the offices of the government.

Incorporate
Corporations with form their own principles of jurisdiction and activity for the purpose of self-interest according to the contractual provisions with the government of the country.
 
OFFICE Company
Trading company that supports government and local authorities, with their own financial profit from operations in the fees for use of authority and the establishment of commercial and professional intelligence networks or Multi sponsorship, development and consumerism. The Office carries out political activity in public affairs, and it is necessary to respect the obligation of the company structure in sync with the authorities, police and investigative bodies governed by public action.
 
Research Corporation
Form institution and business entity uses its own business entity management used for the commercial application of research and securing sources of finance.
 
Planetary Corporation
Corporation active in the size of the planet and as a business entity expanding its own infrastructure company.
 
Stationary Corporation
Corporation active in the dimension of space stations and expanding as business entity owns the infrastructure company.
 
Universal Corporation
Multy business entity with its own infrastructure cosmic sources and industrial centers between planets in the universe.
 
Space Science Corporation
Research center with free opportunities to own and expand their own resources to develop the infrastructure at the research center and to research work around the space subjects special natural phenomenon.
 
Business Burza
Diet merchants in common centralization of business rhythm in the same direction, thereby resulting Mercantile Exchange as traders parliament in order to increase the centralization of market intelligence and enable a steady income logistics business development. Exchange is led by the founder, or representations that have been selected from a number of traders active on the exchange. Stock representations loses other rights of ownership and management of any other business entity. Exchange may collect fees for the financial register of cooperation and business development rhythms or register a trade with investment materials. The Exchange is a legal institution.
 

Your Primary option for Business Start ?

Corporation in Legal possession of Register people, and under management supervisory of Manager Council's of Imperium of Diamond's and Manager's Legal responsibility.
People in registration have profit from Corporate business activity, and duties for their own education in profession until time, when owner of corporation have certification for his intellectuality and responsibility for managing corporation.
 

 
ID Corporation's Start, open to everyone around the world, the goal is to stabilize markets and civilization of the country's ID, and the growth of the body corporatocracy.
Today, because of terrorism on the part of European governments, each Applicant has own entitlement to apply for a judicial procedure which means the right for full financial compensation for blockages to develop.
The situation in Europe, the influx of immigrants and migrants, each of which owns all rights to know such opportunities for their own development, and that because the federal government Imperium of Diamonds opens right of citizenship to all people around the world.

Please certified Your register in Notari or Lawyer Quartier, and with Your own description of Your interest for business activities.

Easy Strategy for development of the Business Infrastructure:
  • Free Autonome activity, open for Every One (as The First)
  1. Offshore Management Service Logistic center (Global Post comunication)
  2. State Comerce Center of Legal Affairs and Development Business (Organizers, Advocate & Analytic cooperation)
  3. Registered Corporation's in Contact List (Corporation's and Conferencies cooperation)

Registry Your New company Head Quartier and Your Cheque Claim
2,000,000,000,000,000 € in IDMD

https://www.docdroid.net/vCcGxz6/cheque-of-new-company-2017-certified.pdf


ID's Registration of Head Quartier Company
_20151215_144203.JPG
CopyRightAct1998.jpg
© All Right's Reserved
​& Open Legalization for Global Medial Public

 

Flag Counter
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one